ADMINISTRATOR PARAFII WOJSKOWEJ W ŁODZI

Ks. por. dr Stanisław PAWŁOWSKI