PROBOSZCZ PARAFII WOJSKOWEJ W ŁODZI

Ks. płk Grzegorz KRUPSKIWIKARIUSZ PARAFII WOJSKOWEJ W ŁODZI

Ks. por. Stanisław PAWŁOWSKI