ADMINISTRATOR PARAFII WOJSKOWEJ W ŁODZI

Ks. kpt. dr Stanisław PAWŁOWSKI