PROBOSZCZ PARAFII WOJSKOWEJ W ŁODZI

Ks. mjr Maciej Kalinowski