Parafia wojskowa św. Jerzego w Łodzi należy do dekanatu Wojsk Lądowych w Ordynariacie Polowym Wojska Polskiego.

1 20170416 092559Kościół św. Jerzego wybudowano jako cerkiew, ale od ponad 90 lat jest świątynią katolicką służącą żołnierzom garnizonu łódzkiego. Pomysł budowy wojskowej cerkwi zrodził się dla uczczenia 37. Jekatierynburskiego Pułku Piechoty, który stacjonował w Łodzi od 1863 roku i obchodów setnej rocznicy jego powstania obchodzonej w 1896 roku. Uroczyste poświęcenie świątyni nastąpiło 21 listopada 1896 roku. Projekt świątyni sporządził znany łódzki architekt Franciszek Chełmiński.  Fundatorami świątyni dla rosyjskich żołnierzy byli najwięksi łódzcy fabrykanci, m.in. Karol Scheibler, Juliusz Heinzel, Izrael Kalmanowicz Poznański. Zbudowano ją na wzór innych cerkwi garnizonowych obszaru petersburskiego. Od początku łączyła dwie role: miejsca modlitwy i ujeżdżalni koni dla wojska, która mieściła się w dalszej części budynku, stąd wygląd wnętrza ówczesnej cerkwi: szeroka wysoka nawa w kształcie prostokąta z kratownicami podtrzymującymi dach. 6
Po wybuchu I wojny światowej i przejęciu ziem polskich zaboru rosyjskiego przez Prusaków, cerkiew uległa dewastacji.  W wyniku przegranej wojny przez zaborców i po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 r. zdewastowaną przez Prusaków świątynię przejęło ówczesne dowództwo Garnizonu Łódzkiego z przeznaczeniem na Kościół Garnizonowy Wojska Polskiego. Świątynię uporządkowano i nadano jej tytuł pod wezwaniem św. Jerzego.

W niedzielę 23 listopada 1919 r. nastąpiło uroczyste otwarcie kościoła garnizonowego dla potrzeb duszpasterstwa wojskowego Garnizonu Łódź. Z kościoła św. Krzyża przeniesiono uroczyście obraz Matki Bożej,  poświęcono świątynię oraz ołtarz.

Kościół służył i służy tak jak dawniej żołnierzom.


W 1926 r. umieszczono w ołtarzu głównym na obrazie Matki Bożej Częstochowskiej srebrną szatę ufundowaną przez żołnierzy. Tego roku dokonano koronacji obrazu. W 1939 r. okupant niemiecki ponownie zamienił świątynię na ujeżdżalnię koni. W 1946 r. kościołowi przywrócono funkcję sakralną. Świątynię przeznaczono dla potrzeb duszpasterstwa wojskowego. 
2 20170416 092627
8.09.1996 r., w 100-lecie kościoła dokonano re-koronacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, nazywanej przez żołnierzy Hetmanką Żołnierza Polskiego.

10.09.2006 r., w 110. rocznicę konsekracji kościoła garnizonowego p.w. św. Jerzego w Łodzi oraz w 80. rocznicę pierwszej koronacji obrazu Matki Bożej Hetmanki Żołnierza Polskiego, przypadającej, Biskup Polowy WP gen. dyw. dr Tadeusz Płoski przewodniczył uroczystej Eucharystii. 

W kruchcie świątyni znajdują się tablice pamiątkowe dedykowane Polakom, którzy walczyli i oddali życie na różnych frontach. Przed kościołem ustawiono w 1998 r. pomnik papieża Jana Pawła II, a w 2008 figurę Matki Bożej Fatimskiej. Tego samego roku wykonano wokół kościoła iluminację, która jeszcze bardziej podkreśliła piękno bryły kościoła.