KLAUZULA INFORMACYJNA - MONITORING

Zgodnie z art. 13 i 14 RODO oraz art. 8 i 9 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem pochodzących z monitoringu danych jest Parafia Wojskowa p.w. św. Jerzego; ul. św. Jerzego 7A; 91-072 Łódź.
  2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych pozyskanych z monitoringu jest prawnie uzasadniony interes administratora wyrażający się w trosce o bezpieczeństwo osób, mienia i dobrego imienia administratora (art. 6 ust. 1 lit f) RODO; art. 7 ust. 1 pkt 6) Dekretu).
  3. Przebywanie na terenie Parafii Wojskowej p.w. św. Jerzego; ul. św. Jerzego 7A; 91-072 Łódź, ma charakter dobrowolny i jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na podanie i przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku w zakresie rejestracji systemu kamer monitoringu. Na terenie obiektu Parafii znajdują się plakietki informujące OBIEKT MONITOROWANY o stosowanym monitoringu wizyjnym.
  4. Monitoring obejmuje obszar specjalnie oznaczony, czyli Kościół Garnizonowy i plebania przy ul. św. Jerzego 7A; 91-072 Łódź.
  5. Zapisy z monitoringu będą przechowywane przez okres 14 dni. W przypadku, gdy zapis monitoringu może stanowić dowód w postępowaniu wszczętym przez odpowiednie organy – do czasu prawomocnego zakończenia tego postępowania.
  6. Osoba zarejestrowana przez monitoring ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
  7. Dane osobowe pochodzące z monitoringu nie będą podlegały zautomatyzowanemu profilowaniu i nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
  8. W Ordynariacie Polowym został ustanowiony inspektor ochrony danych: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
  9. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Kościelny Inspektor Ochrony Danych; adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (w zakresie objętym prawem kanonicznym) lub Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych; adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa (w sprawach regulowanych prawem świeckim).