PARAFIA WOJSKOWA W ŁODZI UL. ŚW. JERZEGO 9

91-072 ŁÓDŹ

 telefon kontaktowy : 513 067 869 lub linia wojskowa 261 44 42 42 

KONTO PARAFII WOJSKOWEJ W ŁODZI : BANK POCZTOWY S.A

KONTO NR: 2813 2014 4926 4704 672 0000 001

KONTO PARAFII WOJSKOWEJ W ŁODZI Z MOŻLIWOŚCIĄ WPŁAT NA CELE KULTU RELIGIJNEGO