PARAFIA WOJSKOWA W ŁODZI UL. ŚW. JERZEGO 9

91-072 ŁÓDŹ

 telefon kontaktowy : 513 067 869 

KONTO PARAFII WOJSKOWEJ W ŁODZI : BANK POCZTOWY S.A

KONTO NR: 28 1320 1449 2647 0467 2000 0001

KONTO PARAFII WOJSKOWEJ W ŁODZI Z MOŻLIWOŚCIĄ WPŁAT NA CELE KULTU RELIGIJNEGO