DSC 0816 1280x854Władze Wydziału Wojskowo-Lekarskiego oraz Komendanci Wojskowego Centrum Kształcenia Medycznego przełamali się opłatkiem z podchorążymi oraz pracownikami Dziekanatu.

Życzenia bożonarodzeniowe złożył:

Prof. nadzw. dr hab. n. med. Waldemar MACHAŁA – Pełnomocnik Rektora UM ds. Wojskowej Służby Zdrowia,
Płk rez. prof. zw. dr hab. n. med. Jurek OLSZEWSKI – Dziekan Wydziału Wojskowo-Lekarskiego,
Prof. dr hab. n. med. Jacek RYSZ – Prodziekan ds. Rozwoju i Kształcenia Wojskowo-Medycznego,
Płk lek. Zbigniew ASZKIELANIEC – Komendant WCKMed,
Ppłk Tomasz STEFAŃSKI – Zastępca Komendanta WCKMed,
Mjr Jacek BIELECKI – Komendant Ośrodka Szkoleniowego WCKMed
Ks. ppor. Stanisław PAWŁOWSKI – Wikariusz Parafii Wojskowej w Łodzi
Prof. dr hab. n. med. Jan BŁASZCZYK, Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Wojskowej Izby Lekarskiej
Prof. dr hab. n. med. Andrzej BUCZYŃSKI – Kierownik Katedry Nauk Wojskowo-Medycznych,
Płk rez. dr Czesław MARMURA – Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Tradycji Wojskowej Akademii Medycznej i Wojskowej Służby Zdrowia,
Płk rez. mgr Stanisław WOJCIECHOWSKI – Sekretarz Zarządu Stowarzyszenia

 

DSC 0797 1280x854DSC 0799 1280x854DSC 0826 1280x854WCK 40021 1280x848WCK 39671 1280x848

WCK 39611 1280x827WCK 39401 1280x848WCK 39061 1280x848

ŹRÓDŁO UMED ŁÓDŹ - WYDZIAŁ WOJSKOWO LEKARSKI
http://wojlek.umed.lodz.pl/?p=5829