15 grudnia br. na terenie 7 Dywizjonu Lotniczego w Nowym Glinniku, odbyło się spotkanie wigilijne prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy z żołnierzami Wojska Polskiego http://25bkpow.wp.mil.pl/pl/149_907.html

19 grudnia, żołnierze i pracownicy wojska Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego
w Łodzi podzielili się opłatkiem podczas wigilijnego spotkania w siedzibie Sztabu.

Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Łodzi – płk dypl. Jarosław Wasilewski w okolicznościowym przemówieniu podsumował mijający rok oraz złożył wszystkim uczestnikom spotkania serdeczne życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku.  W Spotkaniu Wigilijnym wziął udział ks. płk Grzegorz Krupski – Dziekan Wojsk Lądowych Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego. ŹRÓDŁO WSZW ŁÓDŹ -> http://wszwlodz.wp.mil.pl/pl/112_382.html

21 grudnia odbyło się spotkanie wigilijne żołnierzy i pracowników wojska WCKMED. Komendant płk lek. Zbigniew Aszkielaniec wszystkim obecnym złożył świąteczne życzenia. Po błogosławieństwie wikariusz parafii wojskowej w Łodzi ks. ppor. Stanisław Pawłowskiego uczestnicy spotkania przełamali się tradycyjnym opłatkiem ŹRÓDŁO WCKMED -> http://wckmed.wp.mil.pl/pl/1_357.html

19 grudnia 2016 r. w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Łodzi odbyło się uroczyste spotkanie opłatkowe, w którym uczestniczyli żołnierze zawodowi, pracownicy WKU w Łodzi oraz wikariusz parafii wojskowej pod wezwaniem Świętego Jerzego w Łodzi ksiądz ppor. Stanisław PAWŁOWSKI.  Po uroczystym odczytaniu Ewangelii Świętego Łukasza, pobłogosławieniu opłatków i potraw wigilijnych, wszyscy zebrani przystąpili do składania sobie życzeń. ŹRÓDŁO -> http://lodz.wku.wp.mil.pl/pl/1265_33137.html