Łódź – Pogrzeb kpt. Antoniego Badowskiego „Maczkowca”

DSC00004W kościele garnizonowym pw. św. Jerzego w Łodzi, 04.02.2017 r. odbył się pogrzeb kpt. Antoniego Badowskiego jednego z ostatnich żyjących żołnierzy 1 Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka. Mszy św. pogrzebowej przewodniczył bp. Adam Lepa. Po rozpoczęciu eucharystii wszystkich uczestników pogrzebu powitał ks. ppor. Stanisław Pawłowski, wikariusz parafii wojskowej w Łodzi. Następnie odczytał wszystkie listy kondolencyjne przesłane między innymi przez: Biskupa Polowego Wojska Polskiego Józefa Gózdka, Administratora Diecezji Łódzkiej Biskupa Marka Marczaka, Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego Marka Jędraszewskiego. Zostały też odczytane listy przez przedstawicieli Ministra Obrony Narodowej, urzędu ds. kombatantów. Głos zabrał także Janusz Gołuchowski prezes Stołecznego Środowiska 1 Dywizji Pancernej, oraz gen. dyw. Jarosław Mika. Słowo Boże wygłosił ks. Wiesław Kamiński, proboszcz parafii, z której pochodził zmarły żołnierz. W kazaniu mówił o wielkości miłości, dobra i poświęcenia dla innych ludzi, a także przywołał postać śp. kap. Antoniego Badowskiego. Mszę św. koncelebrowali: ks. mjr Rafał Kaproń, ks. ppor. Stanisław Pawłowski, oraz wielu księży diecezji łódzkiej.

Msza św. pogrzebowa zgromadziła wielu wiernych. W uroczystościach pogrzebowych wzięli udział Dowódca 11 Lubuskiej Dywizji Pancernej gen. dyw. Jarosław Mika, Dowódca 34 Brygady Kawalerii Pancernej z Żagania płk Krzysztof Lewandowski, Dowódca 10 Brygady Kawalerii Pancernej ze Świętoszowa płk Dariusz Parylak, Zastępca Dowódcy Garnizonu Łódź ppłk Zdzisław Frątczak, Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Łodzi ppłk Wiesław Jaskulski, Komendant Garnizonu Łódź mjr Wojciech Pinkier, Komendant Ośrodka Szkolenia WCKmed w Łodzi mjr Jacek Bielecki, przedstawiciele innych służb mundurowych, oraz przedstawicieli różnych ministerstw, przedstawiciele sejmu, władze miejskie, wojewódzkie, powiatowe, środowiska kombatanckie, przedstawiciele Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Politechniki Łódzkie. Kompanię honorową wystawiła 34 Brygada Kawalerii Pancernej z Żagania. W uroczystości wzięła też udział Orkiestra Wojskowa z Warszawy.

Po Mszy św. odbyły się obrzędy pogrzebowe, którym przewodniczył bp. Adam Lepa. Śp. kap. Antoni Badowski spoczął na Cmentarzu Katolickim św. Józefa w Łodzi.

Śp. kap. Antoni Badowski urodził się 24.12.1924 r., a zmarł 02.02.2017 r. Sybirak, żołnierz gen. Andersa, a potem żołnierz 1 Dywizji Pancernej gen. Maczka, wraz z którą przebył cały szlak bojowy. Po wojnie prześladowany i szykanowany przez władze komunistyczne.

s.p.  FOTO-RELACJA TUTAJ