01-IMG_4538.JPG W dniu 28.05.2017r. na terenie Parafii Wojskowej w Łodzi koło nr 40 SKMP ONZ zorganizowało uroczystości z okazji „Dnia Weterana Działań Poza Granicami Państwa” i „Międzynarodowego Dnia Uczestników Misji Pokojowych ONZ”. Obchody rozpoczęły się mszą św. w intencji żołnierzy uczestników misji pokojowych i stabilizacyjnych celebrowaną przez ks. Płk Grzegorza Krupskiego – Dziekana Wojsk Lądowych Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego. Ksiądz Proboszcz w pięknych słowach odniósł się do służby polskich żołnierzy w misjach pokojowych i stabilizacyjnych określając ich „siewcami pokoju” . Podczas uroczystości wręczone zostały wyróżnienia : Medalem okolicznościowym 15-lecia SKMP ONZ zostali uhonorowani: Ks. płk Grzegorz Krupski i Piotr Kuropatwa – Wójt Gminy Wartkowice. Wyróżniającym się swą aktywnością kolegom z koła nr 40 SKMP ONZ wręczono dyplomu uznania z pamiątkowymi albumami. Po wręczeniu wyróżnień złożono kwiaty pod tablicą upamiętniającą udział żołnierzy garnizonu Łódź w misjach zagranicznych.

Uroczystości na terenie Kościoła Garnizonowego w Łodzi zwieńczył piękny koncert Pani Zuzanny Lenkiewicz. Uroczystość zorganizowaną przez łódzką 40-stkę SKMP ONZ zaszczycili swoją obecnością min.: Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych – Pan Mirosław Pejka, Dyrektor Centralnego Szpitala Weteranów – Pan Wiesław Chudzik, Komendant WKU w Łodzi – Pan ppłk Wiesław Jaskulski, Sekretarz Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ Solidarność – Ireneusz Wach , reprezentujący Marszałka Województwa Łódzkiego- Pan Dyrektor Zbigniew Kręcisz , reprezentująca Wojewodę Łódzkiego Pani Ewa Banasiuk , Wójt Gminy Wartkowice – Pan Piotr Kuropatwa, reprezentująca Dyrektora Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi – Pani adiunkt Kamila Lutek- Urbaniak, Kierownik Wojskowej Pracowni Psychologicznej w Łodzi – Pani Aneta Jeremus- Lenkiewicz, Wiceprezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Łódź – Pan mjr Włodzimierz Pajdowski, Wiceprzewodniczący Społecznego Komitetu Pamięci Marszałka Piłsudskiego – Pan Dariusz Nowiński. 

 FOTORELACJA -.> http://www.parafiawojskowa.pl/index.php/foto-galeria/28052017r-uroczystoci-z-okazji-dnia-weterana-dziaa-poza-granicami-pastwa-zorganizowane-przez-koo-nr-40-skmp-onz-w-odz