02.02.2018
Leźnica Wielka
W dniu 02 lutego br. na terenie kompleksu koszarowego w Leźnicy Wielkiej, 115 elewów służby przygotowawczej złożyło przysięgę wojskową na sztandar 25 Brygady Kawalerii Powietrznej.
 
Uroczystość rozpoczęła się o godz. 10.00 wprowadzeniem pododdziałów oraz kompanii honorowej. Obchody uświetnił swoją obecnością Dowódca Generalny RSZ gen. dyw. Jarosław Mika.