• Przeżywamy pierwszą niedzielę miesiąca- Adoracja Najśw. Sakramentu po Mszach św. Roczne wypominki o godz. 10.30.
  • W tygodniu pożegnaliśmy +mjr Stanisława Skrzypczaka, +Janinę Jędrychowską oraz +Elżbietę Żurek

     Wieczny.... Amen.