• Dziś kończymy Rekolekcje Adwentowe w naszej Parafii. Dziękuję ks. Karolowi za podjęty trud głoszenia Słowa Bożego. Módlmy się aby ten czas wydał błogosławione owoce.
  • Dziękuję Damom i Kawalerom Zakonu Rycerskiego św. Jerzego za ufundowanie pięknej, nowej chrzcielnicy do naszego kościoła.
  • Codziennie o godz. 17.00 zapraszamy na Msze św. Roraty.
  • Pod chórem i w zakrystii można nabywać poświęcone opłatki i świece na stół wigilijny.
  • W tygodniu pożegnaliśmy +Danutę ŻYDOWICZ, +Stanisława FILEWSKIEGO. Wieczny odpoczynek…