• Przeżywamy pierwszą niedzielę miesiąca – Adoracja Najświętszego Sakramentu po Mszach św. Roczne wypominki o godz. 11.30.
  • Jutro 6 stycznia przypada Uroczystość Objawienia Pańskiego popularnie zwana Świętem Trzech Króli. Błogosławieństwo kredy i kadzidła na wszystkich Mszach. Po mszy św. będzie można nabyć poświęcone kredę i kadzidło. Msze św. o godz. 10.00; 12.00; 18.00.
  • W przyszłą sobotę zapraszamy na Mszę św. w rycie Trydenckim o godz. 16.00.
  • W tygodniu pożegnaliśmy: +Piotra ZUCHORSKIEGO; +por. Tadeusza NOWOGÓRSKIEGO. Wieczny odpoczynek…