1) Dziś przeżywamy pierwszą niedzielę miesiąca. Adoracja Najświętszego Sakramentu po mszy św. Wypominki roczne o godz. 11.30

 
2) Pierwszy piątek miesiąca, adoracja Najświętszego Sakramentu od 15.00 do 17.00