• W związku z trwaniem stanu epidemii w naszej Ojczyźnie, Msze św. będą nadal sprawowane bez udziału wiernych. Wszystkie powierzone nam intencje mszalne będą odprawione zgodnie z terminem i wola ofiarodawców.
  • Triduum Sacrum Msze i nabożeństwa będą sprawowane również bez udziału wiernych.
  • Wielki Czwartek we wszystkich parafiach jest odprawiana tylko jedna Msza św., zwana Mszą Wieczerzy Pańskiej, na pamiątkę ustanowienia Eucharystii i kapłaństwa. Msza w naszej parafii o godz. 18.00.
  • W Wielki Piątek wszystkich obowiązuje post ścisły. Nie będzie nabożeństwa Drogi Krzyżowej. Liturgia Męki Pańskiej o godz. 18.00
  • Wielka Sobota Msza Wigilii Paschalnej o godz. 18.00.

W tym roku nie będzie tradycyjnego obrzędu błogosławieństwa pokarmów na stół wielkanocny.

Zachęcam do modlitwy w gronie najbliższej rodziny i do odmówienia wspólnie modlitwy przy śniadaniu wielkanocnym. Tekst poniżej.

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

(Obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów diecezji polskich,

  1. t. 2, Katowice 2010, nr. 1347-1350)

Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:

Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.

Wszyscy odpowiadają:

Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

 

Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego.

1 Tes 5, 16-18: Zawsze się radujcie. 

Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan.

Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W Każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.

 

Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi:

 

Módlmy się.

Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

 

Wszyscy: Amen.

 

Po posiłku ojciec rodziny lub przewodniczący mówi:

Uczniowie poznali Pana. Alleluja

Wszyscy: Przy łamaniu chleba. Alleluja.

 

Módlmy się:

Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków.

 

Wszyscy: Amen.

6) W Niedzielę Wielkanocy Rezurekcja o godz. 6.00. Nie będzie w tym roku tradycyjnej procesji rezurekcyjnej. Pozostałe Msze św. o godz. 10.00, 12.00, 18.00. Również bez udziału wiernych.